De investeringen in Managing Result

Om te kunnen werken met Managing Result zijn er twee mogelijkheden voor de klant. De klant kan een eigen Managing Result-geaccrediteerde laten opleiden bij Managing Result, of de klant schakelt een externe Managing Result-geaccrediteerde in om zijn traject te laten begeleiden.

 1. Met eigen Managing Result-licentie
  Om te kunnen werken met een eigen Managing Result-licentie is het nodig om iemand op te laten leiden tot Managing Result-geaccrediteerde. Deze geaccrediteerde krijgt na afronding van de training een Managing Result-licentie, waarmee hij/zij een jaar lang bevoegd is te werken met Managing Result.

  De investering voor de opleiding van een geaccrediteerde is € 4.950,- (dit is inclusief de eerste jaarlicentie). De investering voor de licentie van Managing Result bedraagt € 1.000,- per jaar. De opleiding is eenmalig en de licentie wordt jaarlijks verlengd.

  Naast de licentie kosten is er een vergoeding per aangemelde manager per doorgang. Het aantal gesprekken per doorgang naar eigen behoefte in te vullen. Wij raden aan om ten minste één keer per kwartaal een gesprek te houden. Voor hogere effectiviteit raden wij aan iedere maand een evaluatiegesprek te voeren. De kosten per manager per doorgang ongeacht aantal evaluaties bedraagt € 295,-.

  Voor meer informatie over de accreditering, klik hier.
   
 2. Zonder licentie
  Een organisatie kan er ook voor kiezen om een aantal managers te begeleiden zonder een eigen geaccrediteerde op te laten leiden. Er wordt dan een externe Managing Result-geaccrediteerde ingeschakeld om het proces vorm te geven en te begeleiden.

  Deze vorm van begeleiding is ook erg geschikt voor individuele trajecten waarin Managing Result gebruikt wordt om een traject van persoonlijke coaching in te richten en de vooruitgang te meten.

Het Managing Result-traject bestaat uit:
De zelfanalyse van de manager en de enquête die hij/zij invult; de analyse van een derde; het vastleggen van de te verbeteren competenties en de acties en besluiten die hier bij horen, en vastlegging van de periodieke, evaluerende gesprekken. Deze gesprekken vinden altijd plaats met en onder begeleiding van de Managing Result-geaccrediteerde.

De investering voor de evaluerende gesprekken met een externe Managing Result-geaccrediteerde is afhankelijk van de frequentie van deze gesprekken. Het staat vrij het aantal gesprekken per jaar vast te stellen naar eigen behoefte. Wij raden aan om ten minste één keer per kwartaal een gesprek te houden. Voor hogere effectiviteit raden wij aan iedere maand een evaluatiegesprek te voeren.

Per halfjaar (= doorgang + 2 gesprekken): € 995,-
Per kwartaal (= doorgang + 4 gesprekken): € 1.415,-
Elke twee maanden (= doorgang + 6 gesprekken): € 1.835,-
Maandelijks (= doorgang + 12 gesprekken): € 3.095,-

Als een gehele afdeling of organisatie gebruik gaat maken van de tool wordt hiervoor een maatwerktraject opgestart, waarin wordt gekeken naar de specifieke doelen voor de hele afdeling. Bij de afname van meerdere doorgangen geldt een voordeelregeling.

*) Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW en excl. reiskosten € 0,43/km.