Hoe werkt Managing Result?

De eerste fase van Managing Result bestaat uit het genereren van drie startinzichten, de zogenaamde 'dots'. De eerste 'dot' wordt geplaatst op basis van een online enquête, bestaande uit 60 stellingen die de manager online invult. De tweede dot is gebaseerd op de zelfanalyse van de manager, waarin hij zichzelf scores heeft gegeven op 28 competenties. Deze zelfanalyse wordt in een tweegesprek met de geaccrediteerde besproken en online ingevuld.

De derde dot is de analyse door anderen. Vaak zal dit de leidinggevende zijn die zijn manager beoordeelt op dezelfde competenties. Ook is het mogelijk andere bronnen hiervoor te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een 360 graden feedback.

Na het zetten van deze drie dots volgt een gesprek met de manager en zijn leidinggevende. In dit gesprek is de Managing Result-geaccrediteerde gespreksleider. Dit wordt het 'Gemeenschappelijke Vaststelling'-gesprek genoemd en heeft als doel het zetten van een vierde dot. Deze dot is de plaats waar manager en leidinggevende elkaar vinden in hun beoordeling van de competenties. Dit is niet per definitie het gemiddelde van de drie eerdere stippen, maar kan een geheel nieuwe stip zijn die wordt gezet naar aanleiding van de uitkomsten van het gesprek.

Als deze dot is gezet, wordt deze genomen als vertrekpunt voor het ontwikkelingstraject van de manager. Er wordt dan, in hetzelfde gesprek, besloten welke competenties als eerst worden ontwikkeld. Voor een goede ontwikkeling is het noodzakelijk om vast te leggen waar de manager op beoordeeld wordt en hoe lang hij over deze ontwikkeling mag/moet doen. In de zogenaamde 'Acties & Besluiten'-lijst worden deze competenties genoteerd samen met de te behalen score en de manier van toetsen.

Op basis van deze inzichten kan daarna het juiste management ontwikkelprogramma worden ingericht, gebaseerd op de individuele behoeften van de manager. Dit kan ook vorm gegeven worden met speciale aandacht voor het gehele team of elementen hiervan.

De voortgang van de manager wordt periodiek besproken, de frequentie is afhankelijk van de wens van de gebruiker. In deze gesprekken wordt gekeken naar de mate waarin de ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt en welke eventuele acties er ondernomen moeten worden om de ontwikkeling te versnellen. Zowel de ontwikkeling als de bijbehorende acties waartoe wordt besloten worden vastgelegd.

Door op deze manier te monitoren wordt ook de ontwikkeling in tijd en de snelheid en richting van deze ontwikkeling inzichtelijk.

Voor meer inzicht in de onderdelen van Managing Result, zie de afbeeldingen hiernaast.