Waarom Managing Result?

Managing Result zorgt voor gemakkelijk en snel overzicht van de huidige staat van competenties van uw managers. Veel organisaties hebben dit overzicht niet paraat en weten dus niet waar hun managers staan en welke kant hun ontwikkeling op gaat. Andere competentieprofielen zijn vaak wel inzichtelijk maar geven niet aan of de mate van competenties van de manager functioneel zijn of niet. Managing Result geeft dit inzicht wel, door de huidige staat van de manager uit te drukken in een score op competenties die noodzakelijk zijn voor een goede manager.

Deze werkwijze biedt ook direct inzicht in de manier waarop een ontwikkelingstraject ingericht zou moeten worden om voor de specifieke manager maximale groei te realiseren. Managing Result maakt duidelijk welke besluiten er genomen moeten worden met betrekking tot de competentie-ontwikkeling van de manager. Ook geeft Managing Result inzicht in hoe managementontwikkeling plaatsvindt en er gemeten wordt. Hierdoor wordt een eenduidig platform gecreƫerd binnen de organisatie en dit geeft houvast.

Managing Result:

  • geeft inzicht in zowel noodzakelijk te ontwikkelen competenties van managers als de groei ervan in tijd,
  • laat zien welke specifieke ontwikkelingsaandacht op teamniveau noodzakelijk is,
  • biedt handvatten om competentie- en persoonlijke ontwikkeling gestructureerd bespreekbaar te maken,
  • spreekt eenduidige 'taal' over hoe er wordt gekeken, gesproken en gemeten wordt met betrekking tot de individuele ontwikkeling van de manager en het management als team
  • levert een hoge mate van zelfreflectie van individuele managers over hun huidige status en hun ontwikkelrichting.