Waarom Managing Result?

Managing Result erkent het idiote spagaat voor de moderne manager.
De moderne manager moet namelijk een levende paradox zijn.
Hij moet zo duidelijk en stabiel zijn als een loden deur of als een betonblok én tegelijkertijd moet hij flexibel en inpirerend zijn.
Natuurlijk wil iedere manager dat van harte, ook al is het zo tegenstrijdig als het maar kan. Gelukkig heeft dat niets te maken met zijn karakter of natuurlijke aanleg. Het blijkt dat als de manager de juiste competenties ontwikkeld dat het heel succesvol te doen is! Want je wordt wat je vaak traint.

Managing Result:

  • geeft inzicht in je huidige stand van je competenties en welke nuttig zijn om je in te ontwikkelen 
  • helpt eenduidig over hoe competenties geanalyseerd en ontwikkeld kunnen worden
  • stimuleerd grondig zelfinzicht ook al is dat soms confronterend.
Einstein: "De grootste kennis is zelfkennis."