Waaruit bestaat Managing Result?

Om snel en overzichtelijk inzicht te bieden in de ontwikkelbehoefte van het management en om dit goed aan te kunnen sturen bestaat Managing Result uit een aantal onderdelen.

Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP) enquête: deze online vragenlijst wordt door de manager zelfstandig ingevuld en hiermee wordt het profiel van de manager in kaart gebracht en meet 28 competenties. De enquête maakt hiermee inzichtelijk welke competenties in welke mate aanwezig zijn, dan wel uitgevoerd worden.

Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP) zelfanalyse: hiermee maakt de manager aan de hand van een online vragenlijst zijn zelfanalyse met betrekking tot dezelfde 28 competenties als in de PEP enquête.

Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP) analyse door anderen: in deze analyse worden deze zelfde 28 competenties van de manager in een online vragenlijst beoordeeld door een derde partij. Veelal is dit zijn direct leidinggevende, maar andere bronnen kunnen hier ook voor gebruikt worden.

Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP) workflow: door de geaccrediteerde wordt continu de ontwikkeling door de tijd bijgehouden, wat inzicht geeft in de snelheid en richting van de ontwikkeling. Deze workflow is gebaseerd op de uitkomsten van de enquête, de twee analyses en de gemeenschappelijk gemaakte afspraken hierover.

Persoonlijk Effectiviteit Profiel (PEP) action: hierin wordt bijgehouden welke specifieke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen om het beoogde resultaat te behalen. Het resultaat dat bereikt moet worden wordt vastgelegd en er wordt gemonitord in welke mate de manager zicht ontwikkeld.

Voor meer inzicht in Managing Result, zie de afbeeldingen hiernaast.