Partners

Er zijn een aantal organisaties die structureel werken met Managing Result, dit zijn met name advies- en coaching organisaties of zelfstandige coaches. Zij gebruiken Managing Result zelf, of zetten het in bij hun klanten. Hieronder de reacties van een aantal van deze geaccrediteerde gebruikers.

Business NLP Academy

Wij zijn een landelijk werkend coaching- en trainingsbureau en we richten ons op het laten 'exploderen van de persoonlijke effectiviteit' van leidinggevenden, teams en het hoger management. In al onze trainingen en coaching trajecten maken we gebruik van Managing Result om inzicht te krijgen in wat de competenties van onze studenten zijn en in welke mate deze competenties verder ontwikkeld moeten worden. Met Managing Result hebben wij een sterke tool in handen om de ontwikkeling van onze deelnemers te kunnen monitoren en zo het maximale rendement uit hun potentieel te halen.

Meer informatie? www.bnlpa.nl

The Brown Paper Company

In al onze verbeterprojecten passen wij Managing Result toe. Voorheen gebruikten we alleen competentieprofielen en bespraken deze met onze klanten en hadden we betrekkelijk inzicht in de ontwikkeling in tijd. Met Managing Result hebben we beter inzicht in de te ondernemen acties en Managing Result laat zien of er echt ontwikkeling is. Hierdoor kunnen we nog beter de juiste ontwikkelingsprogramma's inrichten en nemen we beter en sneller besluiten rondom een top functionerend management team. Hiermee bouwen we met onze klanten aan een gebalanceerd en toppresterend management.

Meer informatie? www.brownpapercompany.nl

Charly Green

Binnen Charly Green houden we ons bezig met vitaliteit, mentale en fysieke fitheid. Om dit echt in het organisatie DNA te krijgen is er een borging binnen het management noodzakelijk: Vitaliteit meetbaar en afrekenbaar maken. Hiervoor heeft management bepaalde competenties nodig. De Managing Result is hiervoor een prima instrument deze competenties structureel te verbeteren.

Meer informatie? www.charlygreen.nl

 

Alfons Mathijsen

Ik ben zelfstandig coach en heb met Managing Result een schitterende tool in handen om zowel individuen als teams naar een verbetering te coachen. Voorheen was dat lastig omdat de ontwikkeling in tijd niet concreet was te laten zien. Door deze inzichten is de bewustwording nog groter en ontwikkeling sneller.